Colmar nv Bedrijfsintern document voor onderneming Colmar nv met maatschappelijke zetel te Industriepark De Bruwaan 93, 8700 Oudenaarde en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0 402 851 787 Artikel 1 – Algemeen De onderneming maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hierna volgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: www.colmar.be. De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 3. Artikel 2 – Identificatie cookie 2.1 Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen de onderneming om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de website mogelijk, waaronder de aanmelding bij de account van de gebruiker. 2.2. Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de website te verlaten, hetzij (3) de website verder te gebruiken mits het uitschakelen van één of meer cookies. 2.3. Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zal zijn /zullen werken zonder cookies. Artikel 3 – Verantwoording van de verwerking 3.1. De onderneming verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Privacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat de onderneming toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat de onderneming deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen. 3.2. De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een schriftelijk verzoek te sturen naar: Colmar nv, Industriepark De Bruwaan 93, 8700 Oudenaarde. Artikel 4 – Rechten van de gebruiker Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht de onderneming te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Artikel 5 – Bewaartermijnen De onderneming zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies. Artikel 6 – Klachten De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door de onderneming in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit via de volgende coördinaten: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be Website: https://www.privacycommission.be/ Artikel 7 – Cookies van derden Eventuele vertrouwde partners adverteren op de website en plaatsen mogelijkerwijze cookies op het apparaat van de gebruiker waarmee deze de website bezoekt. De gebruiker dient het privacybeleid van deze voornoemde ondernemingen te raadplegen, zodat de gebruiker kennis heeft van de wijze waarop die ondernemingen de cookies gebruiken en zodat de gebruiker al dan niet zijn of haar toestemming met hun privacybeleid kan geven. Hieronder zijn de links weergegeven naar het privacybeleid van de betrokken ondernemingen : Niet van toepassing. Artikel 6 – Soorten gebruikte cookies 6.1. De onderneming gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie de onderneming de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken. 6.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd. 6.3. De onderneming kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen. 6.4. De onderneming kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden). Artikel 7 – Doeleinden van de cookies 7.1. De cookies die de onderneming gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt de onderneming de cookies om de gebruikerservaring van de cookies te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker. 7.2. De onderneming gebruikt cookies voor verschillende doelen: Verificatie De onderneming gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden. Beveiliging De onderneming gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die de onderneming toepast, en om de onderneming te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten. Voorkeuren, functies en dienstverlening De onderneming maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de gebruiker bij het invullen van formulieren op de website. Ze verschaffen de gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud. Prestaties, analyse en research De onderneming maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. De onderneming gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet). U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hier vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren